Secretele sistemului educațional suedez pe care ar trebui să le cunoști

Comisia Europeană evidențiază faptul că Suedia are un sistem educațional descentralizat, condus de obiective și rezultate ale învățării definite la nivel central. Guvernul are responsabilitatea generală și stabilește cadrul educațional la toate nivelurile, dar municipalitățile sunt responsabile pentru organizarea majorității educației de la preșcolar până la gimnaziu, precum și educația municipală pentru adulți și școlarizarea suedeză pentru imigranți.Sistemul școlar public pentru copii și tineri acoperă:Sistemul școlar public pentru adulți constă în:
Învățământul superior se desfășoară la universități și colegii universitare, unde ambele tipuri de instituții au un statut echivalent în ceea ce privește învățământul universitar.


Etapele sistemului educațional suedez:

În continuare, haideți să vorbim despre câteva dintre aceste etape, iar la final să analizăm influența și rolul avut de cadrele didactice suedeze


Educație obligatorie Sistemul școlar obligatoriu cuprinde școala obligatorie (grundskolan), școala sami (sameskolan) pentru copiii vorbitori de sami care locuiesc în nordul țării, școlile pentru elevii cu deficiențe de auz (specialskolan) și educația pentru elevii cu dizabilități de învățare (grundsärskolan ). Municipalitățile sunt obligate să organizeze cursuri preșcolare (förskoleklass) pentru toți copiii cu vârsta de șase ani. Participarea în cadrul acestei clase pregătitoare este obligatorie.


Începând din ianuarie 2002, dreptul la educație include copiii care solicită azil și copiii în circumstanțe similare. Aceștia trebuie să aibă acces la activități preșcolare, îngrijire și educație în sistemul de învățământ public, în esență, în aceleași condiții ca și copiii rezidenți în Suedia.